NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Czterej jeźdźcy apokalipsy sektora HR w 2019 r. - okiem eksperta z MindSonar Polska

2018-12-19 14:52:00

Czwarta rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami nabiera tempa. Bez względu na to czy pracujesz w warszawskim mordorze na Domaniewskiej jako developer IT, czy wykonujesz setki telefonów do klientów w call centre w Rawie Mazowieckiej, albo pracujesz na budowie w Pcimiu, rewolucja cię dopadła i stopniowo pożera, czy tego chcesz czy nie. Patrząc niezbyt uważnie ludzie dla tej rewolucji są tylko tłem.

Oto czterej jeźdźcy apokalipsy, według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), którzy zmieniają nam  stopniowo rzeczywistość pracowniczą: szybki Internet, analizy wielkich baz danych, sztuczna inteligencja oraz technologie w chmurze. Są to cztery kluczowe stymulatory zmian w latach 2018 -2022.  W 2019 r. można oczekiwać przyspieszenia procesów związanych z przemianami technologicznymi. 85% respondentów badania WEF (wielkie globalne korporacje) zamierza zainwestować, żeby wykorzystać wszystkie cztery stymulatory zmian, które wydają się naturalnym obecnie procesem. Przyglądając się jednak bardziej wnikliwie można zauważyć, że równocześnie dochodzi także do innej rewolucji. Rewolucji kultury organizacyjnej firm.

Rewolucja czy ewolucja ?

Galopująca globalizacja, powszechna migracja „siły roboczej” oraz postępująca cyfryzacja wymusza na korporacjach bardziej elastyczne modele zarządzania zasobami ludzkimi, przeorientowując przy okazji cały sektor HR. Ewoluuje także podejście pracowników do firm. Coraz częściej domagają się oni nie tylko poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń ale także lepszej kultury organizacyjnej i zarządczej. Chodzi min. o relacje interpersonalne, które jak dowodzą badania, przekładają się na satysfakcję z wykonywanej pracy. By uporać się z tymi problemami coraz więcej firm, także w Polsce sięga po innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na budowę tzw. miękkich kompetencji. Dobrym przykładem jest tu narzędzie psychometryczne MindSonar, powszechnie stosowane w dużych korporacjach
w Holandii. Specjalnie opracowany kwestionariusz pozwala zbadać np. systemy wartości kadry kierowniczej, hierarchię wartości pracowników oraz style myślenia, którymi kierują się w konkretnych sytuacjach w pracy. Dzięki niemu dział HR ma ułatwione zadanie
w rozwiązywaniu konfliktów czy budowaniu dostosowanej, celowanej komunikacji wewnętrznej. 

 Przykład idzie z góry

Opublikowany nie tak dawno temu raport Deloitte wyraźnie wskazał, że istnieje korelacja między wynikami finansowymi uzyskiwanymi przez firmy a atmosferą panującą w pracy. Badania przeprowadzono na ponad 200 polskich firmach. Jak się okazało aż 88% ankietowanych wskazało „relacje interpersonalne” jako czynnik mający kluczowe znaczenie na prowadzenie biznesu. Odpowiednia komunikacja i dobra atmosfera pracy to obecnie jeden z głównych wyznaczników oceny działalności przedsiębiorstwa dokonywanej już nie tylko przez pracowników ale także przez kontrahentów. To właśnie atmosfera pracy bardzo często decyduje o tym jak postrzegana jest dana firma na rynku. Nie ma jeszcze mechanizmów mierzących „rating” atmosfery panującej w firmie, ale nie jest wykluczone że sam rynek wymusi powstanie takiego narzędzia w niedalekiej przyszłości. 

Czym to wszystko będzie skutkować w najbliższej przyszłości?

Rok 2019 będzie okresem postępującej automatyzacji oraz zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. Najbliższe miesiące przyniosą idącą za tym potrzebę zmiany kompetencji pracowników na rzecz dostosowania do bardziej złożonych stanowisk. Jak przenieść pracowników na wyższy poziom złożoności pracy?  Najważniejsze terminy to re-skilling i up-skilling, czyli jak najefektywniej dostarczać pracownikom możliwości nabywania nowych umiejętności lub podnieść ich kwalifikacje? Wszystko to prowadzi do jednego głównego wyzwania: w jaki sposób wprowadzać zmiany w firmach by dopasować się do zmieniających się warunków rynkowych ?

Nowoczesne przywództwo

Kluczowym elementem działań HR będzie odpowiednie zarządzanie kompetencjami dopasowujące się do wymogów zmieniającego się otoczenia. Korporacje postawią na: promowanie współpracy, środowiska wyzwalającego potencjał jednostki oraz innowacyjność. Aby móc dokonać potrzebnych transferów kompetencji, będą potrzebni liderzy/mentorzy, którzy zainicjują zmiany w swoich firmach. 
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że nowoczesny lider tworzy przyjazną atmosferę pracy (94% ważności), daje wsparcie (95% ważności) oraz możliwość rozwoju (89%). Potrzeba przygotowania liderów do nowoczesnego przywództwa, potrafiących komunikować się z pracownikami w atrakcyjny dla nich sposób jest kluczowa do osiągniecia korporacyjnych celów. 

Zarządzanie różnorodnością – nowe pokolenia

Badanie dr K. Grzesik i dr M. Kwiecińskiej na grupie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Systemy wartości i modele mentalne pokolenia Z preferowane w miejscu pracy pokazuje sposób myślenia osób wchodzących na rynek pracy. Osoby te motywuje uczenie się i rozumienie, a nie wypłaty i kary. Nastawione na samorealizację, cenią wolność i spontaniczność w pracy, bez instrukcji jak ma być ona wykonana.

 Dlatego już dziś bez większego ryzyka można postawić tezę, że firmy w 2019 r. będą coraz częściej sięgać po innowacyjne rozwiązania HR-owe, by sprostać wymaganiom nowych pokoleń wchodzących na rynek pracy. Dokonają przeorientowania swoich wartości, kultury organizacyjnej,  dostosowując się do zmieniającego się otoczenia. Pod tym względem rok 2019 nie przyniesie rewolucji. To dalej pracownik będzie dyktował warunki a pracodawcy będą musieli się do nich dopasowywać.

 Tomasz Zawadzki

General manager MindSonar Polska

Coach i Trener Biznesu 

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: